• Jakub Turanyi

IPO

#IPO #InitialPublicOffering #MnA #Unicorn #StartUp #Underwriter #CapitalMarket #Bank #Share #Burza #OceneniFirmyIPO (z angličtiny Initial Public Offering) znamená predaj akcií privátnej spoločnosti širšej verejnosti po prvýkrát, a to uvedením na burzu. Registrácia a predaj týchto akcií na burze umožňuje firme získať kapitál na ďalšie fungovanie, existujúcim investorom alebo zakladateľom realizovať zisk, a verejnosti získať podiel vo firmách, ktoré považujú za atraktívne.


I keď história samotnej techniky siaha späť až do 17. storočia, kedy Holanďania podobným spôsobom zbierali kapitál pre svoju Východoindickú Spoločnosť, IPO naberajú na popularite hlavne v posledných rokoch. Okrem "Unicorns", teda start-upov u ktorých valuácia prekročí mýtickú hranicu miliardy dolárov, sú IPO veľmi populárnou formou exitu aj pre masívne korporácie s tisíckami zamestnancov – touto cestou sa pred pár rokmi vydali aj firmy ako Alibaba alebo Facebook. Dalším príkladom IPO môže byť predaj časti akcií Saudi Aramco v roku 2019, ktorý zlomil všetky rekordy a stanovil hodnotu firmy na 2 bilióny dolárov.


Proces IPO


IPO pozostáva z dvoch hlavných častí: pre-IPO fáze, kde sa pozornosť venuje hlavne marketingu a príprave materiálov potrebných na IPO, a samotnej fáze uvedenia spoločnosti na burzu. Ešte predtým však firma musí vybrať jednu alebo viacero investičných bánk (z angličtiny "Underwriters"), ktoré ju budú celým procesom sprevádzať. Okrem nich budú asistovať aj právnické a účtovné firmy, a ľudia z burzy samotnej.


Underwriters potom pripravia dokumenty nevyhnutné pre IPO. To zahŕňa papiere vyžadované regulátormi (napr. na americkej burze je to S-1 Registration Statement), ale aj marketingové prospekty s informáciami o spoločnosti, ktoré majú za úlohu prilákať čo najväčší počet záujemcov.


Spolu s manažmentom firmy potom stanovia predpokladaný dopyt a na základe neho finálnu cenu, za akú budú predávať akcie v deň IPO. Dôležité je poznamenať, že underwriters sa môžu zmluvne zaviazať kúpiť všetky akcie za fixnú cenu a potom ich predávať svojim klientom s províziou, alebo sa podujať na tzv. "best effort" sale, kde dostanú percento zo všetkých predaných akcií.


Výhody a nevýhody IPO


IPO má mnoho výhod pre firmu ako i pre investorov. Okrem prísunu kapitálu treba spomenúť možnosť získania top manažérskeho talentu, ktorý je prilákaný prísľubom kompenzácie formou akcií alebo opcií. Taktiež zvýšená prestíž a PR ktoré uvedenie na niektoré burzy prináša, či vyššia transparentnosť v oblasti účtovníctva, ktorá má ubezpečiť verejnosť a môže znamenať výhodnejšie úverové podmienky od bánk.


Napriek všetkým výhodám prinášajú so sebou IPO aj významné negatíva. IPO je veľmi nákladná záležitosť, a to nielen pri samotnom uvedení na burzu, ale aj legálnych, marketingových a účtovných nákladoch ktoré pretrvajú do budúcnosti. Ďalšími problémami sú povinnosť zverejňovať citlivé informácie či know-how ako súčasť pravidelných reportov, či strata kontroly kvôli novým akcionárom a ich možnému hlasovaniu v dozornej rade. Manažment spoločnosti čerstvo uvedenej na burzu može taktiež podľahnúť tlaku verejnosti, keďže ich kompenzácia často závisí od finančných výsledkov, ktoré sa uverejňujú každý kvartál a priamo ovplyvňujú ceny akcií. To často znamená, že stratia chuť riskovať a investovať do sľubných no dlhodobých projektov, ak by tieto dokázali ohroziť krátkodobú ziskovosť firmy.


Oplatí sa do IPO investovať?


Pohyb ceny v prvých dňoch veľmi záleží na vlastníkoch firmy a investičnej banke, ktorá má na starosti uvedenie na burzu, ako spolu nacenia hodnotu spoločnosti. Ak je nimi stanovená cena považovaná analytikmi a investormi ako privysoká, nenájde sa dostatočný počet kupcov a ponuka prevyšujúca dopyt spôsobí strmý pád ceny nadol v prvých dňoch a týždňoch obchodovania. Ak je naopak prinízka, dopyt prevýši ponuku a cena akcií vystrelí hore, čo ale znamená, že sa vlastníci zbytočne vzdali časti hodnoty firmy, keďže za ňu vypýtali primálo.


Ďalšie komplikácie môžu nastať, ak sú insideri zmluvne zaviazaní nepredávať akcie istú dobu po uvedení na burzu formou tzv. Lock-ups (zvyčajne 3-24 mesiacov), čo môže cenu umelo držat hore, ale len po určitú dobu. Z týchto dôvodov je predpovedať ziskovosť IPO počas prvých mesiacov značne neisté - kým niektoré IPO po svojom uvedení na burzu vystrelia do stratosféry, iné často čaká 50% korekcia, než sa cena ustáli.