• Jakub Turanyi

Investovanie

#Investing #Investments #Bonds #Stocks #Equities #RealEstate #Commodities #Gold #FX #AlternativeInvestments #PE #HedgeFunds #VentureCapital #CryptoCurrencies #Dlhopisy #Akcie #Nehnutelnosti #Komodity #Forex #Cash


Investovaním sa v princípe nazýva alokovanie časti kapitálu za účelom zhodnotenia. To môže prísť buď v podobe pravidelne vyplatených čiastok (dividendy, dlhopisové kupóny, príjem z prenájmu nehnuteľností atď.), nárastu ceny aktíva (nezrealizovaný zisk), jeho konečného predaja (zrealizovaný zisk), alebo ich kombinácie.

Rôzne druhy investičných aktív a stratégií so sebou prinášajú rôzne miery risku aj potencionálneho zhodnotenia, ako aj požiadavky na vstupné náklady, sofistikovanosť investora, daňové povinnosti, či časovú náročnosť. Zároveň však platí, že klientovi sa odporúča pristupovať k investovaniu z dlhodobého hľadiska, aby sa tak obmedzili emocionálne a iracionálne rozhodnutia spôsobené krátkodobým poklesom.


Hlavné druhy aktív, do ktorých sa dá investovať (z angličtiny "Asset Classes") sú nasledovné:


Dlhopisy


Jeden z najvýznamnejších finančných inštrumentov - dlhopisy - predstavujú zmluvu medzi emitentom a kupujúcim, ktorá ho na výmenu za jeho investíciu oprávňuje poberať úrok po vopred určené obdobie. Tento úrok môže byť fixný alebo variabilný, a môže sa vyplácať štvrťročne, ročne, alebo byť vrátený na konci celkového obdobia spolu s istinou. Okrem už spomínanej úrokovej sadzby a pravidelnosti vyplácania kupónu, dlhopisy sa líšia aj tým čím sú kryté ("Collateral") alebo ich ratingom ("AAA" verzus "Junk-Bonds"). V neposlednom rade treba rozlišovať medzi dlhopismi vydávanými korporáciami (tj. "Korporátne dlhopisy") a jednotlivými krajinami, regiónmi, atď.


Akcie


Ďalší inštrument ktorého história siaha hlboko do minulosti - akcie - predstavujú možnosť kúpiť si podiel vo firme a tým pádom účasť na jej budúcom zisku, ktorý môže prísť vo forme vyplácaných dividend, nárastu hodnoty akcie, alebo ich kombinácie. Investori môžu svoje peniaze vložiť buď priamo do akcií jednotlivých spoločností cez brokera, alebo investovať do podielových fondov či indexov, ktoré sledujú špecifický sektor (IT, alternatívna energia, ťažobné spoločnosti atď.), veľkosť firmy (small-cap, mid-cap, large-cap) alebo región (US, kontinentálna Európa, emerging markets atď.).


Nehnuteľnosti


Trh s nehnuteľnosťami predstavuje v mnohých krajinách veľmi významnú časť HDP, ako bolo naposledy demonštrované počas hospodárskej krízy v rokoch 2008-09. Hlavné výhody investície do nehnuteľností sú pravidelný príjem formou platenej renty, možnosť významného zhodnotenia v horizonte niekoľkých rokov, ako aj dlhá životnosť takéhoto aktíva pri dobrej správe. Nevýhody sú veľké vstupné náklady, potreba sa o ne ďalej aktívne starať, ako aj ilikvidita (neschopnosť predať za férovú cenu) takejto investície počas prepadu trhu. Investori si môžu kúpiť buď nehnuteľnosť priamo, alebo formou podielu v spoločnosti či fonde, ktoré sú na priamo nehnuteľnosti zamerané (v zahraničí REITs a REOCs, v našich podmienkach napríklad niektoré SICAVy).

Komodity


Predstavujú investície do industriálnych produktov, ako napríklad zlato a drahé kovy, ropa a zemný plyn, či dobytok a poľnohospodárske produkty. Drobní investori majú najčastejšie skúsenosti s fyzicky doručeným zlatom, ktoré si môžu zakúpiť v podobe tehličiek alebo mincí, pričom veľká väčšina ostatných býva nakúpená kvôli špekulácii na rast ceny, alebo koncovými užívateľmi, ktorí tieto suroviny potrebujú na výrobu svojich produktov.


Forex


Obchodovanie na forexových trhoch predstavuje nákup a predaj cudzích mien, zvyčajne za účelom krátkodobej špekulácie zo strany individuálnych investorov, alebo hedge-ovania ak sa jedná o firmu, ktorá má významnú časť svojich operácií alebo tržieb na trhoch s menej stabilnými menami. Obchodovanie forexu so sebou prináša mnohé riziká, mimo iné aj kvôli extrémnej páke ("Leverage"), ktorá sa tu používa.


Finančné deriváty


Sú kontrakty ktoré derivujú svoju hodnotu z toho, akým smerom sa hýbe produkt, na ktoré boli uzavreté. Majú viacero využití, a medzi najčastejšie patria možnosť investovať do inak neprístupných druhov aktív, špekulácia na pohyb ceny, alebo naopak forma poistenia proti jej prudkým výkyvom. Existuje nepreberné množstvo derivátov a na rozdiel od ostatných aktív, obchodovanie väčšiny z nich neprebieha na regulovaných burzách, ale tzv. "over-the-counter". Toto spolu s veľkou pákou ktorá sa pri nich používa znamená, že nie sú bežne dostupné retailovým investorom.


Alternatívne investície


Alternatívne investície sa vyznačujú tým, že trh s nimi môže byť pomerne malý a mladý, nelikvidný, vysoko rizikový, alebo dostupný iba kvalifikovaným investorom či skorým nadšencom. Definícia toho, čo všetko sem spadá je pomerne široká, no všeobecne táto kategória zahŕňa Private Equity a Hedge fondy, Venture Capital, investície do zberateľských kúskov (umelecké diela, autá, mince), ba dokonca aj kryptomeny.


Cash


Možno to niekoho prekvapí, no peniaze samotné sa považujú za neoddeliteľnú súčasť dobre diverzifikovaného investičného mixu, a to nielen pre to, že každý investor potrebuje nejakú finančnú rezervu na platenie bežných účtov a krátkodobé prežitie. Istá časť portfólia by vždy mala byť držaná v hotovosti alebo hotovosti-podobných inštrumentoch, a to vďaka ich nižšej korelácii k iným investičným aktívam, ako aj faktu že predstavujú dôležitú rezervu ktorá je "po ruke", ak sa vyskytne zaujímavá krátkodobá príležitosť (napríklad nedávny prepad akciových trhov o viac než 30%).Na záver treba podotknúť, že naprostej väčšine investorov sa doporučuje diverzifikovať svoje portfólio, čím sa minimalizuje možnosť náhleho katastrofálneho prepadu, ktorý by ich mohol zlikvidovať (i keď túto možnosť nikdy nejde vylúčiť). Mix takéhoto portfólia bude závisieť od charakteristiky individuálneho investora, a bude zahŕňať faktory ako jeho schopnosť a chuť niesť riziko či stratu, dĺžku investičného horizontu, finančnú sofistikovanosť alebo investičné ciele. Retailoví investori môžu takto sporiť na nehnuteľnosť, na penziu, alebo ako dedičstvo deťom, zatiaľ čo inštitúcie sa snažia maximalizovať zisk svojich akcionárov alebo byť schopné financovať účely, ktoré majú vo svojich stanovách (univerzity, charity, atď.).