• Jakub Turanyi

Seed Financing

#SeedFinancing #SeedCapital #SeedFunding #StartUp #FundRaising #AngelInvestors #Crownfunding #Collateral #Investice #Financing


"Seed Financing", ale aj "Seed Capital", "Seed Money" alebo "Seed Funding", je forma získavania kapitálu u start-upov v prvotnýc fázach. Jedná sa o druh ekvitného investovania, kde investori získavajú podiel vo firme a na jej budúcich ziskoch výmenou za ich kapitál.Ako už názov napovedá, cieľom seed financingu je zasadiť "semienko" (z anglického "seed"), z ktorého po 12 až 24 mesiacoch inkubácie a rastu vyklíči spoločnosť pripravená vyjsť s produktom alebo službou na trh. Aj keď to spravidla vyžaduje ďalšie kolá financovania a fund-raisingu.


Medzi dôvodmi prečo zakladatelia start-upov siahnu práve po seed financingu môže byť nedostatok vlastných finančných prostriedkov vo forme úspor, snaha využiť dieru na trhu predtým, než si ju všimne konkurencia, alebo túžba urýchliť rast.


Takýto kapitál zahŕňa úspory zakladateľov, ako aj investície od známych, rodinných príslušníkov, priateľov, investorov ktorí sa špecializujú na vstupy do sľubne vyzerajúcich start-upov v tejto fáze ("Seed venture capital", "Angel Investors"), ale aj od širokej verejnosti formou crowdfundingu. V posledných rokoch sú veľmi populárne aj rôzne súťaže, inkubátori či akcelerátori, kde zakladatelia štartujú so svojimi nápadmi, a výhra ich môže kvalifikovať na získanie seed kapitálu, ako aj cenného mentoringu od členov poroty, ktorí sú sami často úspešnými zakladateľmi spoločností či sérioví investori. Posledným zdrojom financovania môžu byť už etablované spoločnosti, ktoré takto investujú do innovatívnych technologií, so zámerom získať zaujímavé akvizičné ciele v horizonte niekoľkých rokov.


Hotovosť získaná takouto cestou sa používa primárne na naštartovanie činnosti firmy v jej počiatkoch, a môže byť použitá rôznymi spôsobmi od "Product development" (vývoj funkčného prototypu), "Market research", až po náklady a poplatky spojené s právnou stránkou zakladania start-upu. Výška takejto investície je veľmi premenlivá, no zvyčajne sa jedná o čiastku medzi 10 000 a 100 000 EUR na investora, i keď investície v hodnote niekoľkých miliónov nie sú výnimkou.


Seed financing je jednou z najrizikovejších špekulatívnych foriem investovania, keďže naprostá väčšina start-upov z tejto fázi skrachuje, a aj tým čo uspejú trvá roky, kým vykážu zisky alebo sa dostanú na burzu. Z dôvodu extrémnej rizikovosti a nedostatku majetkových záruk (v angličtine "Collateral") sa im vyhýbajú banky aj väčšina investičných či penzijných fondov, ktoré sú povinné chrániť prostriedky svojich klientov.


Navyše je seed financing veľmi komplikovanou formou investície, keďže proces valuácie takýchto podnikov je skôr umením, než vedou. Start-upy v tomto štádiu nemajú takmer žiadny "track record", takže potencionálni investori neoperujú s dostatkom informácii, na základe ktorých by mohli robiť kvalifikované rozhodnutia. Vo väčšine prípadov sa preto investori rozhodujú na základe nápadu, a s ním spojeného "Unique selling point", ako aj charizmy, schopností a predchádzajúcich skúseností zakladateľov a manažmentu.


Výhodou oproti neskorším kolám financovania alebo získaniu kapitálu cestou dlhu, napríklad pôžičkou od banky, je relatívna neformálnosť seed financingu, hlavne pokiaľ ide o dokumentáciu ktorú je nutné predložiť (často stačí iba biznis plán a pro forma finančné výkazy, ktoré odhadujú budúce tržby, náklady atď.)


Napriek značne rizikovému profilu, seed financing zostáva populárnou možnosťou financovania, predovšetkým v krajinách s hlboko zakorenenou kultúrou podnikania a zakladania vlastných biznisov. Dôvodom sú astronomické návraty u tých start-upov, ktoré prežijú počiatočné fázy a dokážu sa transformovať v ziskové a prosperujúce podniky. V takých prípadoch návratnosť investície nezriedka býva stonásobná alebo vyššia.