• Jakub Turanyi

Series A, B, C fundraising

#Fundraising #SeedFinancing #MinimumViableProduct #Prototyp #Patent #OwnershipDilution #Financing #Investice #StartUp #KPI #IPO #Bubble #Milestones


Series A, B, C fundraising je pre úspešnú a rastúcu firmu prirodzeným pokračovaním Seed Fundingu. Akonáhle firme prestane stačiť základný kapitál od rodiny, priateľov či Angel investorov, no zároveň sa jej podarí vyvinúť funkčný prototyp alebo zaregistrovať patent a tým dokázať použiteľnosť svojho nápadu (v angličtine "Minimum viable product"), môžu sa vlastníci uchádzať o ďalšie prostriedky na jeho zrealizovanie.

Pri každom nasledujúcom kole sa spravidla vyberajú vyššie a vyššie čiastky, podiely existujúcich investorov vo firme sa rozriedia (v angličtine "Ownership Dilution") keďže pribúdajú noví akcionári, a firma týmto dostáva novú valuáciu. Ak napríklad mala firma predtým hodnotu 30 miliónov eur po Series B fundraisingu, a v Series C sa vyzbiera ďalších 8 miliónov výmenou za 15% podiel, nová hodnota firmy sa určí ako (8 miliónov Eur / 15) *100 = 53.3 milióna Eur. Percentuálne podiely vo vlastníctve spoločnosti sa takto pre predchádzajucich investorov rozriedia o 15% čiastku, ak nie sú súčasťou nového kola financovania (existujúci investori často môžu investovať za zvýhodnených podmienok).


Takéto fundraisingové kolá slúžia dvojakému účelu – poskytnúť kvalifikovaným investorom, či už firmám alebo "High Net Worth" osobám, možnosť investovať kapitál výmenou za ekvitu vo firme a podiel na budúcom zisku, a firmám samotným poskytujú prostriedky potrebné na expanziu. Tá môže zahŕňať najatie profesionálnejšieho manažmentu, prenájom nových priestorov, otvorenie sales offices v zahraničí, nákup strojov na spustenie masovej výroby, či dokonca akvizíciu iných start-upov, ktoré by predstavovali možnú konkurenciu v budúcnosti alebo vlastnia komplementárne know-how či patenty. V skratke, kým seed funding slúži firme na nájdenie biznis modelu a dokázanie, že vie zrealizovať svoj zámer, Series A a ďalšie slúžia na realizáciu takéhoto modelu vo väčšej miere. Na to zvyčajne potrebujú mať dokázateľný "Track record" v podobe tržieb, alebo rapídne rastúcu zákaznicku základňu s jasným plánom ako ju monetizovať v najbližších mesiacoch.


Dôležitým rozdielom medzi Seed a Series A, B a C fundraisingom je nielen výška vybranej čiastky, ale aj komplexnosť dokumentácie, ktorú firma musí predložiť potenciálnym investorom. V nej sú okrem iného ukotvené práva existujúcich investorov, ktoré im môžu zaručiť predkupné právo pri ďalšom kole financovania za zvýhodnených podmienok, garancia informovanosti o finančných výsledkoch firmy na ročnej alebo kvartálnej báze, či miesto v dozornej rade. Investori v tejto fáze tiež chcú vidieť viac než len high-level nápad a biznis plán ktorý ho rozvádza, preto sú veľmi dôležité KPI ("Key Performance Indicators") v danom odvetví. Ako príklad možno uviezť priemernú tržbu na zákaznika, aké náklady sú nutné na získanie takého zákaznika a aká je jeho kumulatívna odhadovaná hodnota ("Customer acquisition costs" a "Customer lifetime value"), ziskovosť, ako dlho vydrží firma fungovať s existujúcimi zásobami kapitálu ("Burn rate") atď.


Doba, ktorá uplynie medzi jednotlivými kolami financovania je veľmi flexibilná, rovnako ako čiastka ktorú spoločnosti vyzbierajú. Väčšinou sa však jedná o horizont jedného až niekoľkých rokov, a čiastky u úspešných zahraničných start-upov dosahujú niekoľko miliónov až desiatok miliónov dolárov. I tu však existujú výnimky – Uber aj Airbnb vyzbierali viac než jednu miliardu dolárov počas svojho Series D, respektíve Series E fundraisingu. To zároveň ilustruje, že aj keď väčšina spoločností nepokračuje za Series C fundraising, úspešné firmy nie sú v podstate limitované počtom kôl ani ziskovosťou predtým, než musia exitnúť formou IPO alebo predaja inej korporácii. Najdôležitejším faktorom sú vyhliadky firmy do budúcnosti a apetít investorov riskovať.


Nevýhoda fundraisingu pomocou kôl je, že okolo firmy sa môže vytvoriť nezdravá a značne prehnaná bublina, ktorá poháňa ďalšiu vlnu špekulácie a nereálnych hodnotení. Ak potom spoločnosť nezvláda plniť ciele ktoré si predsavzala (tzv. "Milestones"), alebo očakávania investorov a analytikov, prichádza tvrdý pád späť na zem a s ním úprava valuácie, ktorá znamená stratu dovtedy miliardových ziskov na papieri. V tom najhoršom prípade dokonca start-up, kedysi oslavovaný pre svoju inovatívnosť a potenciál, môže vyhlásiť bankrot alebo byť odpredaný inej spoločnosti za zlomok predtým odhadovanej ceny. V takom prípade investori prídu o všetky či veľkú väčšinu vložených prostriedkov, napriek predchádzajúcim kolám úspešného fundraisingu. Neistota takýchto investícii, aj keď nie tak extrémna ako pri seed fundingu, je stále jedným z dôvodov, prečo nie sú takéto fundraisingové kolá otvorené širokej verejnosti.